กิจกรรมน่าสนใจล่าเกียรติบัตร

รวมแบทดสอบออนไลน์ 14 หลักสูตรสำหรับนักเรียน ผ่านเกณฑ์รับวุฒิบัตร

รวมแบทดสอบออนไลน์ 14 หลักสูตรสำหรับนักเรียน

อ่านคําชี้แจงก่อนเข้าอบรม เต็มใจให้ความรู้

1. ผู้เข้าอบรมจะต้องมี E-mail เพื่อสะดวกในการค้นหาวุฒิบัตร
2. ผู้เข้าอบรมต้องทําการทดสอบก่อนอบรม
3. ศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรให้เข้าใจ
4. ทําแบบทดสอบหลังอบรม
5. ทําแบบทดสอบผ่าน ตามที่กำหนด ดาวโหลดวุฒิบัตรได้ทันที!

คำชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน (ให้นักเรียนทำทั้งก่อนและหลังเรียน) โดยนักเรียนสามารถค้นหาวัฒิบัตรได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

หลักสูตรมีดังนี้

คำ สำนวน และสุภาษิตไทย

การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

สถิติเบื้องต้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch และภาษา Python

การรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี

เพศวิถีศึกษา

กีฬาไทยและกีฬาสากล

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

สืบสานตำนานเพชบุระ

แนวทางการเข้าสู่อาชีพ

ประวัติลูกเสือ

จิตอาสา

ระบบย่อยอาหาร

ตรวจสอบวุฒิบัตรคลิก

คลิกตามหาล่าเกียรติบัตรออนไลน์
ขอขอบคุณข้อมูล บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.เพรชบูรณ์ เขต 3

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button