ข่าวบริหาร

สทศ.แจ้งเตือน การพิมพ์ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ ที่ไม่เป็นความจริง !!!

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , GAT/PAT  และวิชาสามัญ ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการให้บริการขอดูข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น 

แต่ได้ปรากฏข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ว่ามีการพิมพ์ข้อความกล่าวอ้างว่ามีการปรับแก้ไขคะแนนให้ผู้ที่เข้ารับบริการขอดูกระดาษคำตอบในการสอบประเภทต่าง ๆ ข้างต้น เช่น ได้คะแนนเพิ่มขึ้น  และมีการเผยแพร่ ส่งต่อ ข้อความกันต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นความเท็จ ไม่เป็นความจริง จนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ ในการใช้ผลคะแนน และ สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นองค์กรกลางที่มีภารกิจในการบริการสาธารณะในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
          ดังนัน สทศ. จึงขอแจ้งเตือนว่าพฤติกรรมหรือการกระทำการดังกล่าว เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉะนั้น จึงขอให้บุคคลที่กระทำการพิมพ์ข้อความ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ ที่เป็นความเท็จดังกล่าว ให้ยุติการกระทำทันที เพราะหาก สทศ. พบว่ายังคงมีการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และเกิดความเสียหาย สทศ. จำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล สทศ.

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button