ข่าววิทยฐานะคู่มือการบริหาร

ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3442 วันที่ 6 สิงหาคม 2564เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ทราบและถือปฏิบัติ ต่อมาส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาได้มีหนังสือหารือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการ
ดําเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ตามที่กําหนด ไว้ในข้อ ๓.๑ ของหมวด ๕ ว่ากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และยังไม่เคยขอมีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ จะสามารถยื่นคําขอ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓.๑ ของหมวด ๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้หรือไม่ นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติกําหนดแนวปฏิบัติ
การดําเนินการกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยื่นคําขอมีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้สามารถขอมี วิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่กําหนดไว้ในข้อ ๓,๓ ของหมวด ๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

#ข่าววิทยฐานะ

ขอขอบคุณข้อมูล สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button