ข่าววิทยฐานะ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะรอง ผอ./ผอ. ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ รอง ผอ./ผอ.เชี่ยวชาญ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 36 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2564 (ออนไลน์)

ครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 36 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2564 (ออนไลน์)จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ)
หมายเหตุ
1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้นสังกัดก่อนชำระค่าลงทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ดาวน์โหลดรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       
ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ      
รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ      
ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ 
2) กรณีผู้อบรมหลักสูตร ผอ./รอง ชำนาญการพิเศษ เกิน จำนวน 60 ท่าน (ลำดับที่ 61-120 )

จะต้องเข้ารับอบรมตามหลักสูตร รอบที่ 2 ในวันที่ 1 – 4 กันยายน 2564   
***ยึดลำดับในการชำระค่าลงทะเบียนเป็นสำคัญ***

ขั้นตอนการสมัคร

 1.  ผู้สมัครสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2564  <—คลิกสำรองที่นั่ง
   —>ตรวจสอบรายชื่อผู้สำรองที่นั่งที่นี่<—   
  ***หมายเหตุ***. 1) ผู้สมัครต้องดำรงตำแหน่ง ผอ./ รอง ผอ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2) กรณีผู้อบรมหลักสูตร ผอ./รอง ชำนาญการพิเศษ เกิน จำนวน 60 ท่าน (ลำดับที่ 61-120 ) จะต้องเข้ารับอบรมตามหลักสูตร รอบที่ 2 ในวันที่ 1 – 4 กันยายน 2564 ***ยึดลำดับในการชำระค่าลงทะเบียนเป็นสำคัญ***

 2.  ผู้สมัครยื่นแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาผ่านต้นสังกัด ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาที่นี่
  (ยื่นที่ต้นสังกัด)
 3.  ผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  (ชำระได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน– 15 สิงหาคม 2564)  – แบบชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียน/ (ร่าง)   รายชื่อ    ผอ./รอง ชำนาญการพิเศษ    ผอ./รอง เชี่ยวชาญ
 5. หากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดแจ้งแก้ไขภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 มิฉะนั้นจะถือว่าข้อมูลของท่านถูกต้องและไม่ต้องการแก้ไข สำหรับท่านที่แจ้งแก้ไขแล้วจะได้รับการยืนยันข้อมูลทางอีเมลของท่าน
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 21 สิงหาคม 2564  (ยึดลำดับในการชำระค่าลงทะเบียนเป็นสำคัญ)
 7. ผู้สมัครเตรียมเข้ารับการพัฒนา ดาวน์โหลดสิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมที่นี่

หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและกำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน

ยังรับสมัครถึง 15 ส.ค. 64 ค่ะ สมัครออนไลน์ที่ http://teacher-edu.buu.ac.th/web/หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้นสังกัดและกำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน

#กิจกรรมน่าสนใจ #ข่าววิทยฐานะ

ขอขอบคุณข้อมูล โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.บูรพา

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button