ข่าวบริหารการศึกษาข่าวโควิด 19

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาตรการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

มาตรการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมพื้นฐาน เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมในทกุด้าน มีหน้าที่พัฒนาเด็กวัยเรียนให้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากสถานศึก ษาเป็นศูนย์รวมของเด็กในชุมชนที่มาจากครอบครัวที่ต่างกันจีงเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคต่าง ๆ เมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่ง เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและมาเข้าเรียนในสถานศึกษา จึงมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่นักเรียนคนอื่น ๆได้ จากการเล่น การใกล้ชิด และทํากิจกรรมร่วมกัน สถานศึกษาจึงเป็นสถานที่สำ คัญมากต่อการส่งเสริม สุขภาพ และป้องกันโรค หรืออาจเปรียบได้ว่า “สถานศึกษา” นับเป็น “Shelter” สําหรับนักเรียน ที่ต้องคํานึง และให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอันดับแรก ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19…….

ดาวน์โหลดคู่มือคลิก

ขอขอบคุณข้อมูล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button