ข่าว

ประชาคมแผน จะมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ผวจ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กําลังระบาดในประเทศไทยระลอกใหม่และจากการรายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย ศบค ที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการ วินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจํานวนมากและยังได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วไปใน หลายภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ขอให้พิจารณาในการยกเว้นการจัดทําประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในเขตจังหวัดตามความเหมาะสม จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ขอบคุณข้อมูล : เพจเฟซบุ๊ก กรรมกร สีกากี

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button