ข่าว

สพฐ. ระดมจัดทําหลักสูตรการพัฒนา ศึกษานิเทศก์

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี 2564 ระหว่าง วันที่ 9 – 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยจะมีการเริ่มต้นใช้ในปี 2565 ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายถูกส่งต่อไปยังโรงเรียนและครู ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ศึกษานิเทศก์จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน เพื่อ
ส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติ สพฐ. ได้ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาศึกษานิเทศก์ จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรศึกษานิเทศก์ ครั้งนี้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการออกแบบและจัดทําเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ ทั้งด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการนิเทศที่เกิดประสิทธิผล หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู้ การแนะแนว การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมจัดทําแผนการพัฒนา
ยกระดับศักยภาพศึกษานิเทศก์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ต่อไป

#เรื่องราวชาวบริหาร #ข่าวสารบริหารการศึกษา

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button