คู่มือการบริหาร

คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อการศึกษาและอ้างอิงสำหรับนักศึกษา


ผู้ทำวิจัย 1.) คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)https://cuir.car.chula.ac.th
2.) ฐานข้อมูล SWU Discovery มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://search.swu.ac.th/primo-explore/search?vid=SWU…
3.) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)https://digital.library.tu.ac.th/…/index/collection:20
4.) #WebOPAC สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังhttp://www.lib.kmitl.ac.th/?submit=Search
5.) คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีhttps://tinyurl.com/ey7rv3yv
6.) ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากรhttp://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php
7.) ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Digital Repository)http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace
8.) คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank)http://kb.psu.ac.th/psukb
9.) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (DCMS)https://tinyurl.com/atkkdt2m
10.) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488
11.) #WebOPAC ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttps://library.stou.ac.th/home/
12.) TDC (Thailand Digital Collection) รวมวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยhttps://library.cm.mahidol.ac.th/…/60-tdc-thailand…
13.) Thai Thesis & Research Databases https://library.cm.mahidol.ac.th/…/8-general…/66-thesis.

ขอบคุณข้อมูลจาก CMMU Library

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button