ข่าวบริหารการศึกษาคู่มือการบริหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อประกอบการจัดทำ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ….. ร่วมแสดงความเห็นได้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ประพฤติและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า สภาวการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด บริบทของสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ในทางปฏิบัติไม่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1tjvPf4_A0EwdzG1WCmYBas5MY834YhNW9ddW_3SazZg/edit ตั้วแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565  เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ….

แบบสอบถาม

#คุรุสภา #จรรยาบรรณวิชาชีพ #ร่างข้อบังคับ #นวัตกรรม #เทคโนโลยี #แบบสอบถาม #ข้อคิดเห็น #ข้อเสนอแนะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button