ข่าวบริหาร

ว18/2564 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงให้ใช้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ผู้บังคับบัญชากับผู้รับการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพการปฏิบัติงานจริง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้มีความยืดหยุ่นในส่วนของการพิจารณา กระบวนการและเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามข้อตกลงดังกล่าว

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามบริบทของแต่ละส่วนราชการเพิ่มเติมได้ โดยให้คํานึงถึงคุณภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และการยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

#ขอบคุณเพื่อนเมธ
ขอขอบคุณข้อมูล ก.ค.ศ.

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button