ข่าวบริหาร

“เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2021” งานนิทรรศการ สื่อการสอนใหม่ 20 -22 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2021” งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ 20 -22 ตุลาคม 2564 ณศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ธีม “EDUCATION AT THE AGE OF DISRUPTION”อนาคตกำลังเปลี่ยนไป เมื่อวุฒิการศึกษาไม่สำคัญเท่ากับทักษะที่เรามี

วงการการศึกษาคืออีกหนึ่งวงการที่โดน disruption อย่างเห็นได้ชัด เราเห็นอาชีพใหม่ๆ หลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่ปี สถานศึกษาจำนวนมากมีห้องเรียนออนไลน์ที่คอยป้อนความรู้ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา แน่นอนเทคนิคในการเรียน การสอนย่อมเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็น และการเรียนการสอนตามความสนใจที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน นี่คือ การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตและไม่มีที่สิ้นสุด (lifelong learning) และคุณค่าของการเรียนรู้ อยู่ที่การพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ (creativity and critical thinking) และการพัฒนาทัศนคติให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง (growth mindset)

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย” เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจัดแสดงอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในศตวรรษที่ 21 หรือโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย” จัดต่อเนื่องครั้งนี้ เป็นปีที่ 12 โดยการจัดงานเน้น 3 ด้าน คือ ด้านจัดแสดงนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ ด้านสัมมนาวิชาการเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ แบ่งปันข้อคิด และประสบการณ์ และด้านความร่วมมือของภาคการศึกษา ภาคแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรร่วมที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ นักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมงานจักได้รับแรงบันดาลใจ ข้อคิด ทักษะใหม่ๆ เพื่อต่อยอดความรู้บนโลกของการศึกษาไร้ขีดจำกัด ซึ่งในท้ายสุดคือการสร้างเยาวชน ผลิตบุคลากรไทยสู่มาตรฐานโลกอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณข้อมูล worlddidacasia

Borihan-EDU

Borihan-EDU เรื่องราวข่าวสารบริหารการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

GIPHY App Key not set. Please check settings

Back to top button